Νέο ΔΣ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών -VIDEO

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοκλεγμένης διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών έτσι όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου, με την νέα διοίκηση να συγκροτείται σε σώμα και να ορίζονται οι θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο.


Αναλυτικά η σύσταση του νέου Δ.Σ:


Πρόεδρος : Δημοσθένης Κουπτσίδης

Αναπληρωτής Προέδρος: Χρήστος Σιαμίδης

Αντιπρόεδρος Α: Κωνσταντίνος Κουτσίκος

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τζάτζης

Ταμίας: Αναστάσιος Παντέρης

Δημόσιες σχέσεις: Κωνσταντίνος Κωτσαντίσογλου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Χαράλαμπος Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Ταμίας: Στέργιος Βασιλόπουλος


Αναπληρωματικοί:

Δημήτριος Κωτούλας

Κωσταντίνος Λάλος

Νικόλαος Μήττας


ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών

Οι υπεύθυνοι των σωματείων μπορούν να τυπώνουν την Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών για διευκόλυνσή τους.

Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών

……………………………………                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2013-2014
Ημερομηνία ….-.....-2013
                     

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΥΓΕΙΑΣ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    (Σφραγίδα- Σωματείου)

…………………………..

……………………………            Συμφωνούμε  ανεπιφύλακτα και βεβαιώνουμε την σύννομη συμπλήρωση 
           της παρακάτω Κατάστασης.

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ότι οι περιλαμβανόμενοι στην ως άνω ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (Ολογράφως)

……………….. (αριθμητικά) (        )    ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ .....................………..

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΕΙΣ και ΙΚΑΝΟΙ να ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ σε αγώνες του Σωματείου τους

τους στο προαναφερόμενο    ΕΤΟΣ


  (Τόπος) ............................     ...../ ......./ 2013


                   Ο ΘΕΩΡΩΝ    ΙΑΤΡΟΣ
                  (ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση της Κατάστασης


Υγείας Ποδ/στών ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με το


άρθρο 18 παρ. 1 περ. β του ΚΑΠ
……………………………………                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2013-2014
Ημερομηνία ….-.....-2013
                     

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΥΓΕΙΑΣ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    (Σφραγίδα- Σωματείου)

…………………………..

……………………………            Συμφωνούμε  ανεπιφύλακτα και βεβαιώνουμε την σύννομη συμπλήρωση 
           της παρακάτω Κατάστασης.

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ότι οι περιλαμβανόμενοι στην ως άνω ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (Ολογράφως)

……………….. (αριθμητικά) (        )    ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ .....................………..

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΕΙΣ και ΙΚΑΝΟΙ να ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ σε αγώνες του Σωματείου τους

τους στο προαναφερόμενο    ΕΤΟΣ


  (Τόπος) ............................     ...../ ......./ 2013


                   Ο ΘΕΩΡΩΝ    ΙΑΤΡΟΣ
                  (ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση της Κατάστασης


Υγείας Ποδ/στών ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με το


άρθρο 18 παρ. 1 περ. β του ΚΑΠΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου