Νέο ΔΣ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών -VIDEO

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοκλεγμένης διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών έτσι όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου, με την νέα διοίκηση να συγκροτείται σε σώμα και να ορίζονται οι θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο.


Αναλυτικά η σύσταση του νέου Δ.Σ:


Πρόεδρος : Δημοσθένης Κουπτσίδης

Αναπληρωτής Προέδρος: Χρήστος Σιαμίδης

Αντιπρόεδρος Α: Κωνσταντίνος Κουτσίκος

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τζάτζης

Ταμίας: Αναστάσιος Παντέρης

Δημόσιες σχέσεις: Κωνσταντίνος Κωτσαντίσογλου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Χαράλαμπος Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Ταμίας: Στέργιος Βασιλόπουλος


Αναπληρωματικοί:

Δημήτριος Κωτούλας

Κωσταντίνος Λάλος

Νικόλαος Μήττας


ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

Δ.Σ. Ε.Π.Σ. Γρεβενών


ΠΡΑΚΤΙΚΟ      08/ 08-09-2011
     Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Γρεβενών
     Στα Γρεβενά σήμερα    08 του μήνα  Σεπτεμβρίου  του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη   και ώρα  6.00 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Γρεβενών, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κυρίου Κοσματόπουλου Γεώργιου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαιτησίας
  2. Μετεγγραφή Διαιτητή
  3. Αίτηση σωματείου ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ –ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ για διαφήμιση στις φανέλες  
  4. Αίτηση σωματείου Δ.Ν. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ για διαφήμιση στις φανέλες.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο δέκα (10) μελών βρέθηκαν παρόντα  πέντε (5), δηλαδή

α/α
        ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
α/α
           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
  1
Κοσμάτοπουλος Γεώργιος
1
Δρόσος Γεώργιος
  2
Μπαζάκας Φώτης
 2
Τσιοπλής Ευθύμιος
  3
Μαγιάννης Γιάννης
 3
Σιαμίδης Χρήστος
  4
Παλπάνης Ηλίας
 4
Μουταφίδης Γιώργος
  5
Σιδηρόπουλος Γεώργιος

Ζολώτας Ηλίας
  6  7  8  9  10  
                  Για το 1ο  θέμα είπε  ότι:
Σύμφωνα με το σύστημα Διαιτησίας ποδ/ρου κανονισμός υλοποίησης και εφαρμογής Αρθρο 9 πρέπει η Ενωσή μας να συγκροτήσει την Επιτροπή Διαιτησίας. Προτείνω πρόεδρος Ε.Δ. να είναι ο πρόεδρος της ΄Ενωσης και μέλη ο Νατσιόπουλος Αργύρης και  Βλάχος Κώστας
και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.
      Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
                    Αποφάσισε ομόφωνα
πρόεδρος Ε.Δ./ΕΠΣ να είναι ο Πρόεδρος της Ενωσης Κοσματόπουλος Γιώργος και μέλη ο  Νατσιόπουλος Αργύρης και Βλάχος Κώστας

                                                 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     (22/2011)


               Για το  2ο  θέμα το λόγω πήρε ο πρόεδρος της Ε.Δ. και είπε ότι:
    Ο Λιακόπουλος Γρηγόρης ζητά μετεγγραφή στην Ε.Δ. / ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ. Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ 12/5-9-2011 της Ε.Δ. προτείνω την μετεγγραφή του.      
και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Ε.Δ.
                    Αποφάσισε ομόφωνα
 Να  κάνει δεκτή την μετεγγραφή του ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ στην Ε.Δ. / ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

                                                        Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     (23/2011)


                  Για το 3ο  θέμα το λόγω πήρε ο πρόεδρος και είπε  ότι:

Το σωματείο ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ με το υπ’ αριθμ. 144 01/09/09/2011 έγγραφό του ζητά έγκριση για διαφήμιση στις φανέλες με τις επωνυμίες:   ΄΄ΓΕΡΜΑΝΟΣ  και ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ΄΄ στις προβλεπόμενες από το νόμο διαστάσεις. Το σωματείο εκτός από τη διαφήμιση δεν έχει κανένα όφελος προτείνω να δώσουμε την έγκριση για τις φιαφημίσεις.
και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.
      Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
  
                               Αποφάσισε  ομόφωνα

 Αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα του σωματείου για τις διαφημίσεις στις φανέλες των ποδοσφαιριστών.

                                                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     (24/2011)

               Για το 4ο  θέμα  είπε  ότι:
  Το σωματείο Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ με το υπ’ αριθμ. 11/06/09/2011 έγγραφό του ζητά έγκριση για διαφήμιση στις φανέλες με τις επωνυμίες:   ΄΄ΕΝΑ & ΕΝΑ ΄΄ , ΄΄ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΕΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ΄΄ ,  ;;ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ SUPER MARKET΄΄ ,΄΄HERFORDER RILS΄΄ , ΄΄ MODECO ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ΄΄ , ΄΄ΠΑΛΠΑΝΗΣ – ΝΤΙΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ΄΄, ΄΄ΚΑΦΕ ΜΟΝΔΕΙΑ΄΄, ΄΄AGF KOSMOS΄΄,΄΄ ΦΑΓΕ΄΄, και ΄΄AVIN ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ΄΄ στις προβλεπόμενες από το νόμο διαστάσεις. Το σωματείο εκτός από τη διαφήμιση δεν έχει κανένα όφελος , προτείνω να δώσουμε την έγκριση για τις διαφημίσεις  
και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.
      Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
  
                               Αποφάσισε  ομόφωνα

 Αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα του σωματείου για τις διαφημίσεις στις φανέλες των ποδοσφαιριστών.
   
                                                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     (25/2011)

                               Στο τέλος ο πρόεδρος έκανε αναφορά για τις Ακαδημίες της ΕΠΣ και είπε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές από τις 1 Σεπτεμβρίου. Για προπονητές θα δούμε στην πορεία  πόσα παιδιά θα εγγραφούν και θα αποφασίσουμε πόσους και ποιους προπονητές θα πάρουμε. Για φέτος λόγω οικονομικής κρίσης θα πρέπει να πάρουμε προπονητές που έχουν ανάγκη από εργασία. Πρότασή μου είναι  φέτος να παραμείνουν ο ΦΑΛΤΑΚΑΣ , ο ΜΗΤΤΑΣ και να πάρουμε και τον ΜΩΥΣΙΑΔΗ.


                       Για τα παραπάνω θέματα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε όπως παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου