Νέο ΔΣ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών -VIDEO

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοκλεγμένης διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών έτσι όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου, με την νέα διοίκηση να συγκροτείται σε σώμα και να ορίζονται οι θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο.


Αναλυτικά η σύσταση του νέου Δ.Σ:


Πρόεδρος : Δημοσθένης Κουπτσίδης

Αναπληρωτής Προέδρος: Χρήστος Σιαμίδης

Αντιπρόεδρος Α: Κωνσταντίνος Κουτσίκος

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τζάτζης

Ταμίας: Αναστάσιος Παντέρης

Δημόσιες σχέσεις: Κωνσταντίνος Κωτσαντίσογλου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Χαράλαμπος Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Ταμίας: Στέργιος Βασιλόπουλος


Αναπληρωματικοί:

Δημήτριος Κωτούλας

Κωσταντίνος Λάλος

Νικόλαος Μήττας


ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014   
 Η ΕΠΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ αφού έλαβε υπόψη:
 1-.Το Καταστατικό της
 2-.Τις διατάξεις του ΚΑΠ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 3-.Τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ
 4-.Τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το διεθνές
      Συμβούλιο της ΦΙΦΑ.
 5-.Την με αριθμό  16 /29-07-2013 απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣ
 6-. Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Τους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ της ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, το οποίο θα διεξαχθεί σε (1) ένα όμιλο, για την ποδοσφαιρική περίοδο  2013-2014.
      ΑΡΘΡΟ 1ο : ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
      Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικής Κατηγορίας διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις.
 α-.Των Κανόνων Παιδιάς Ποδοσφαίρου που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές
      Συμβούλιο της ΦΙΦΑ.
 β-.Των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)
 γ-.Των Κανονισμών της ΕΠΟ που διέπουν το άθλημα και
 δ- Των αποφάσεων του ΔΣ της ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα      
     που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
 ε-. Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία
            ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
      Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο Κύπελλο της Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
      Με την αποδοχή της Προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 & 2 του ΚΑΠ).Η αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ΚΑΠ.
 ΑΡΘΡΟ 3ο : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
    Η έναρξη των αγώνων του Κυπέλλου (1η Φάση)  ορίζεται για τις 14-15/09/2013 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ.
            ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ (δικαίωμα) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
       Οι ομάδες της (Α) Κατηγορίας του τοπικού Πρωταθλήματος συμμετέχουν υποχρεωτικά στους αγώνες Κυπέλλου. Οι  ομάδες της Β  Κατηγορίας συμμετέχουν προαιρετικά. Εάν όμως υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής και δεν αγωνιστούν θα μηδενιστούν και θα τους  αφαιρεθούν βαθμοί από το Πρωτάθλημα.
        Για να συμμετάσχει μία ομάδα στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ της ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ έχει υποχρέωση  να υποβάλλει  μέχρι 29-07-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μμ στην ΕΠΣ  Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις ομάδες με φροντίδα της ΕΠΣ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει το Σωματείο μαζί τη δήλωση συμμετοχής είναι:
1.Παράβολο 100,00 ευρώ
2.Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
3.Χρώματα ομάδος ( Αρθρο 14 του ΚΑΠ )
4.Παραχωρητήριο Γηπέδου από Δήμο.
5.Αριθμό φορολογικού Μητρώου και Δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία ανήκουν.
6.Εκπρόσωπο σωματείου.
7.Αριθμό FAX.
Σωματείο που δεν υποβάλλει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής και δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο με την ΕΠΣ θα αποκλειστεί .
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ - ΕΔΡΑ ΟΜΑΔΑΣ (ΓΗΠΕΔΟ)
       Η ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην Ένωση το χρώμα της στολής των ποδοσφαιριστών της καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες της (σύμφωνα με όσα ορίζονται από τα άρθρα 8 και 14 του ΚΑΠ).
         ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
       Το πρόγραμμα αγώνων  Κυπέλλου  θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά την δημόσια κλήρωση που θα γίνει την 21-08-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα  7.00 μμ.
       Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε 90' λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα των 45' λεπτών το καθένα. Οι αγώνες θα διεξάγονται ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται και απογεύματα άλλων ημερών, για ειδικούς λόγους και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Διοργανώτριας.
       Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που τελικά έχει ορίσει η διοργανώτρια με το πρόγραμμά της για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο διαιτητής.
      Οι αγώνες μπορούν να διεξάγονται και βραδινές ώρες όπως ορίζουν οι διεθνείς Κανονισμοί.


   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξή του.
      Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ώρας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για αλλαγή ημέρας, θα πρέπει να περιέρχονται γραπτά στην αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. μέχρι την Πέμπτη και ώρα 13.00 μμ πριν τον ορισμό των διαιτητών με κοινή συναίνεση και των δύο Σωματείων προκειμένου η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος να κρίνει το σύννομο ή όχι. Τα σωματεία με μέριμνα και ευθύνη τους θα φροντίσουν  για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα κοινοτικά – δημοτικά γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιούν έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
     Στην περίπτωση των σχολικών εκδρομών για να γίνει δεκτή η αναβολή αγώνα πρέπει να απουσιάζουν το λιγότερο 3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμμετείχαν  σε  5 τουλάχιστον αγωνιστικές των ομάδων τους. Επίσης θα φέρουν και ονομαστική κατάσταση του σχολείου τους σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον διευθυντή του σχολείου.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ-ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
        Η ΕΠΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ και μόνο είναι υπεύθυνη για τη λήψη της άδειας τέλεσης του αγώνα,απο τις αρμόδιες Αρχές.
        Τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών των μελών και των οπαδών τους.
        Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους επιβάλλονται με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΕΝΩΣΗΣ οι προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ ή από τους άλλους Κανονισμούς ή αποφάσεις του ΔΣ της ΕΠΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ κυρώσεις.
            ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
     Οι διαιτητές όλων των αγώνων Κυπέλλου θα ορίζονται από την Ε..Δ./ΕΠΣ.
     Στην περίπτωση που δεν θα προσέλθουν ο ορισθείς διαιτητής ή οι Βοηθοί ,τα Σωματεία υποχρεούνται σε όσα προβλέπονται από το άρθρο 12 του ΚΑΠ.
            ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
        Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της,η διοργανώτρια έχει υποχρέωση να ορίζει εκπρόσωπό της (παρατηρητή), από πίνακα που καταρτίζεται κατά την απόλυτη κρίση της.  Καθήκοντα παρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ,εφ'όσον ορισθεί αρμοδίως.
        Αν για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ο παρατηρητής,ο οποίος ορίσθηκε από τη διοργανώτρια, τότε οι ομάδες που διαγωνίζονται, έχουν υποχρέωση να υποδείξουν κάθε μία από ένα πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
       Στην περίπτωση αυτή ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στις παρατηρήσεις του στο Φύλλο Αγώνα.
            ΑΡΘΡΟ 10ο : ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ
      Οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων σωματείων για την ώρα προσέλευσης, τον εφοδιασμό του φαρμακευτικού υλικού, για τις μπάλες του αγώνα καθορίζονται από το άρθρο 16 του ΚΑΠ.
            ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
     Τα σχετικά με την αδυναμία σωματείου να πάρει μέρος σε αγώνα Κυπέλλου ,ρυθμίζονται από το άρθρο 17 , 41 παρ. 3 και 50 του  ΚΑΠ.
   ΑΡΘΡΟ 12ο:ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ –ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
           Όλες οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:
1) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών του ποδοσφαιριστή
2) Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών
3) Ταυτότητα του προπονητή
2 α) Στην Ένωση θα προσκομίζονται καταστάσεις Υγείας θεωρημένες από το γιατρό σε (2) δυο αντίγραφα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπία) για πρωτοκόλληση και καταχώρηση ημερομηνίας παραλαβής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των καταστάσεων Υγείας και υποβολής ένστασης τα υπεύθυνα σωματεία θα υποστούν τις κυρώσεις του άρθρου 18 του ΚΑΠ .
3 α) Η υπό στοιχεία 3 αναφερόμενη ταυτότητα προπονητή εκδίδεται κατ’ έτος για τα τοπικά Πρωταθλήματα από τις οικείες ΕΠΣ.
Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι (3) τριών ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα και ανεξάρτητα από τις θέσεις που αγωνίζονται, απαγορευομένης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε από τους ποδοσφαιριστές που αντικαταστάθηκαν στον ίδιο αγώνα.
            ΑΡΘΡΟ 13ο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
      Οι αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ θα διεξάγονται με το σύστημα διπλών συναντήσεων μέχρι την φάση των ημιτελικών ύστερα από δημόσια κλήρωση. Οι ημιτελικοί αγώνες και ο Τελικός Αγώνας θα διεξαχθούν με το σύστημα των απλών συναντήσεων. Σε περίπτωση που οι αγώνες δώσουν ισόπαλα και ισοδύναμα αποτελέσματα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπει στην παράγραφο 9 το άρθρο 20 του ΚΑΠ.
Η ομάδα που θα αναδειχθεί ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ της ΕΠΣ θα αγωνιστεί στην 2η Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών την διοργάνωση της οποίας αναλαμβάνει η ΕΠΟ.
      ΑΡΘΡΟ 14ο: ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
          Αγώνας ο οποίος δεν τελέσθηκε ή δεν έληξε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ύστερα από απόφαση της διοργανώτριας Ενωσης μέσα σε 15 ημέρες από την αναβολή ή διακοπή του ( Αρθρο 21 του ΚΑΠ) . Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του αναβληθέντα αγώνα  εντός 15 ημερών ο αγώνας  διεξάγεται σε έδρα επιλογής της γηπεδούχου ομάδας.
            ΑΡΘΡΟ 15ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
       Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες,περιοριστικά,για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ΚΑΠ και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.
      Για κάθε μία από τις ενστάσεις που προβλέπονται από τον ΚΑΠ,πρέπει να υποβάλλεται χωριστό υπόμνημα στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής της-και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται-διαφορετικά απορρίπτεται η ένσταση κρινόμενη απαράδεκτη.
       Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική,τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
       Για όλες τις ενστάσεις του ΚΑΠ το παράβολο ορίζεται σε  (100,00) εκατό Ευρώ  για κάθε μία. .
            ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
 Για την διεξαγωγή των αγώνων Κυπέλλου θα χρησιμοποιηθούν τα γήπεδα τα έχοντα από το Νόμο την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας (άρθρο 8 του ΚΑΠ). Ο Τελικός Κυπέλλου θα διεξαχθεί  σε γήπεδο που θα αποφασίσει η  διοργανώτρια αρχή.
            ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ
 Όπου στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης αναφέρεται η λέξη "ομάδα", νοείται ποδοσφαιρικό σωματείο.
            ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
     α-. Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ  της Ερασιτεχνικής Κατηγορίας επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαιοδοτικά όργανα.
      Κάθε προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση (άρθρο 35 παρ.1 του ΚΑΠ).
     β-. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η ομάδα που ασκεί προσφυγή αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα που μετέχει από την ημέρα άσκησης της προσφυγής.
      Ομάδα που δεν θα κατέλθει σε αγώνα Κυπέλλου έχει επιπτώσεις με μείον βαθμούς στον πίνακα Βαθμολογίας του Πρωταθλήματος.
             ΑΡΘΡΟ 19ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα του παρόντος Πρωταθλήματος & Κυπέλλου ανήκουν στην ομάδα που είναι γηπεδούχος.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαίωμα παραμονής στον αγωνιστικό χώρο έχουν οι εξής:
Α) Γηπεδούχο ομάδα: 1-.Προπονητής ( ένας) που έχει ταυτότητα Προπονητή από την Ε.Π.Ο. ή από την ΕΠΣ  2-. Εκπρόσωπος Ομάδος ( ένας) με την προϋπόθεση να προσκομίσει στον διαιτητή του αγώνα την ταυτότητα του.  3-. Γιατρός αγώνος αν υπάρχει με κάποιο αποδεικτικό  που να αποδεικνύει την ιδιότητά του.
Β) Φιλοξενούμενη ομάδα: 1-.Προπονητής ( ένας)  που έχει ταυτότητα Προπονητή από την Ε.Π.Ο. ή από την ΕΠΣ  2-. -. Εκπρόσωπος Ομάδος ( ένας) με την προϋπόθεση να προσκομίσει στον διαιτητή του αγώνα την ταυτότητα του.
Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα παραχωρούνται στην διοργανώτρια  ΕΠΣ Γρεβενών, η οποία και θα τα χειριστεί ανάλογα. 
Οι παράγοντες των ομάδων  για εξύβριση και επεισόδια σε αγώνα θα τιμωρούνται και με χρηματικό πρόστιμο 50,00 ευρώ το οποίο θα επιβαρύνει την ομάδα τους.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, τον ΚΑΠ και την αθλητικά νομοθεσία θα ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣ Γρεβενών. Επίσης κάθε τροποποίηση που θα γίνεται θα ενημερώνονται τα σωματεία. Κάθε τροποποίηση που τυχόν γίνεται μετά την προκήρυξη αυτή (του ΚΑΠ και των σχετικών διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας) ισχύει
            ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΠΑΘΛΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
      Στην ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟ ομάδα (νικήτρια) θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή .  Επίσης  κύπελλο και μετάλλια θα απονεμηθούν στους ποδοσφαιριστές και  προπονητή της ηττημένης ομάδας.
            ΑΡΘΡΟ 22ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της ΕΠΟ θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ στα πλαίσια του Καταστατικού της.-
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου